Fortrydelses- og bytteret

7. Fortrydelses- og bytteret

7.1 Fortrydelsesfristens varighed og prøvning af varen 

Du har efter gældende ret adgang til at fortryde dine køb, som er foretaget på vores webshop. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Du har også som kunde på vores webshop en 100 dages fortrydelsesret. Læs mere herom under punkt 7.7.

Du har som forbruger ret til at prøve din vare. Du bedes dog vær opmærksom på, at du skal være ekstra forsigtig, når du samler varerne og skiller dem ad igen, idet enhver forringelse af produktets oprindelige stand vil fratrækkes i den del af købesummen, du kan få tilbage ved returneringen. 

Mangler på selve pakken, eksempelvis buler, huller eller lignende, eller det forhold, at den originale emballage mangler, kan betyde, at den returnerede vares værdi forringes. Det er derfor vigtigt, at du behandler pakken med omhu, og sender returvarer tilbage i original emballage, hvis denne emballage fortsat er forsvarlig.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. 

7.2 Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, hvis dette skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og måden, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der i henhold til ovenstående tillades, betragtes varen som brugt, hvilket betyder, at du kan ende med kun at få en del eller intet af købesummen retur.

7.3 Meddelelse om fortrydelse

Hvis du ønsker at fortryde din ordre, bedes du kontakte vores kundeservice inden eller samtidig med at pakken sendes retur. Du bedes huske at oplyse ordrenummeret, når du kontakter vores kundeservice.

Du kan vælge at “nægte at modtage pakken”, såfremt pakken er sendt til en pakkeshop. Dette betyder, at vi får pakken sendt tilbage til vores varemodtagelse, uden at du skal bekoste returforsendelsen. For at nægte modtagelse, bedes du møde fysisk op på pakkeshoppen og meddele dem dette samt orientere vores kundeservice herom.

Download fortrydelsesformular her

7.4 Risikoen og returadressen

Som afsender af pakken til os bærer du risikoen for varen, indtil den er os i hænde.

Returpakker kan sendes til os på:

Stolegruppen

Gunnar Clausens Vej 32

8260, Viby J.

Danmark

Bemærkning: (Skriv ordrenummer her)

7.5 Du bekoster returforsendelsen

Hvis du ønsker at fortryde dit køb, og du har modtaget pakken, bekoster du selv returforsendelsen.

Er der derimod tale om en pakke, der venter på dig på en pakkeshop, og som du derfor endnu ikke har afhentet, kan du “nægte at modtage pakken”, hvorefter pakken vil blive sendt tilbage til vores varemodtagelse. 

7.6 Tilbagebetaling af købsbeløbet ved onlinekøb

Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb, som vi har modtaget fra dig, tilbage. Undtagelse gøres dog i tilfælde af en værdiforringelse, hvorefter værdiforringelsen vil fratrækkes beløbet.

Refunderingen af det berettigede beløb sker uden unødig forsinkelse, og vil under alle omstændigheder ske senest 14 dage efter din henvendelse om fortrydelse er modtaget hos os. Der vil blive anvendt samme betalingsmiddel til tilbageførslen som ved transaktionen, da du lagde ordren hos os, medmindre du har forespurgt en anden form for tilbagebetaling.

Stolegruppen har ret til at tilbageholde beløbet, indtil vi har modtaget de omhandlede varer retur.

7.7 Udvidet fortrydelsesret

Efter udløbet af den 14. dag efter modtagelse af din ordre, træder vores udvidede fortrydelsesret i stedet for den lovbestemte fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret udløber 100 dage, efter du har modtaget din ordre.

Bemærk at alle handelsbetingelser for så vidt angår den almindelige lovbestemte fortrydelsesret også gælder for den udvidede fortrydelsesret, dog således, at den udvidede fortrydelsesret kræver, at din ordre sendes tilbage i den originale emballage. Er den originale emballage beskadiget, kan din ordre ikke returneres i henhold til den udvidede fortrydelsesret. 

GDPR - Persondatapolitik

Anvendelse

Denne persondatapolitik beskriver, hvorledes Stolegruppen ApS indsamler og behandler personoplysninger. Ligeledes oplyses, hvilke rettigheder du har som registreret, kunde og/eller samarbejdspartner, i forbindelse med håndteringen af dine personoplysninger.

Nærværende fremstilling er udtryk for, at Stolegruppen ApS overholder den til enhver tid gældende persondataforordning. 

Stolegruppen ApS agerer i forskellige henseender som dataansvarlig for dine personoplysninger.

Henvendelser vedrørende persondata kan ske ved hjælp af kontaktsiden på www.stolegruppen.dk.

 • Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

 •  

  Stolegruppen ApS indsamler og behandler kun personoplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af aftaler, der er indgået mellem selskabet og dets kunder, eller som er nødvendige for selskabets almindelige drift.

  Hvorvidt oplysninger er “nødvendige” afhænger af det konkrete formål, som personoplysningerne er tiltænkt at skulle anvendes til. De af os indsamlede personoplysninger behandles alene i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

  2.1. En ikke-udtømmende oversigt, over de personoplysninger vi indsamler:

  • Navn
  • Kontaktoplysninger, herunder mail og telefonnummer
  • Adresseoplysninger i forbindelse med køb
  • Relevante ordreinformationer
  • Andre personoplysninger afgivet i forbindelse med køb
  • Alle personoplysninger indskrevet i kontaktformularen på vores hjemmeside
  • Mundtlige personoplysninger ved købsaftaler

  Ovennævnte personoplysninger og eventuelt øvrige oplysninger indsamles og behandles i forbindelse med køb på www.stolegruppen.dk, forespørgsler, indsigelser og lignende.

   

 • Hvilke formål indsamles personoplysningerne til?

 •  

  Der indsamles alene personoplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning, eller hvis det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse.

  De primære formål med dataindsamlingen er at kunne levere retmæssige varer i overensstemmelse med de konkrete indkomne ordrer, og i øvrigt opfylde de kontraktuelle forpligtelser, som påhviler Stolegruppen ApS.

  Derudover indsamles og opbevares ovennævnte personoplysninger også med henblik på - med forudgående samtykke hertil - at fremsende tilbud eller målrette markedsføring i overensstemmelse med gældende markedsføringslovgivning på området.

   

 • Hvad er retsgrundlaget?
 •  

  Gældende persondatalovgivning, herunder databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen finder anvendelse på Stolegruppen ApS’ behandling af personoplysninger. 

  Ved indgåelse af en kontrakt med Stolegruppen ApS, afleder sidstnævnte en række forpligtelser. Disse kontraktuelle forpligtelser forsøges bedst muligt overholdt, hvilket kan kræve en behandling af visse personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

  Ved markedsføringsmæssige formål eller hvis der foreligger en legitim interesse til behandling af personoplysninger, sker dette i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

  Ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, behandler Stolegruppen ApS ligeledes personoplysninger, hvor der er givet et gyldigt samtykke.

  Der behandles alene personoplysninger, som er tilstrækkelige, relevante og nødvendige i forhold til de formål, i forhold til hvilke behandlingen sker. 

   

 • Videregivelse af personoplysninger
 •  

  Stolegruppen ApS videregiver i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med opfyldelsen af selskabets kontraktuelle forpligtelser, navnlig ved videregivelse til selvstændige transportører.

   

 • Opbevaring af personoplysninger og tredjeparter
 •  

  Stolegruppen ApS lagrer personoplysningerne i en Google-server.

  Alle personoplysninger opbevares forsvarligt og efter gældende databeskyttelsesregler. 

   

 • Varighed af opbevaringen samt sletning af personoplysninger
 •  

  Der findes ikke en specifik minimums- eller maksimumslængde for opbevaringstid af persondataoplysninger i den gældende lovgivning. 

  Det beror på Stolegruppen ApS’ konkrete skøn som dataansvarlig, hvad der anses for at være en nødvendig opbevaringstid. Som udgangspunkt opbevarer selskabet personoplysninger, som nævnt i punkt 1.1, i op til 3 år.

  I visse tilfælde opbevares personoplysningerne i en længere periode end 3 år. Dette sker alene i de tilfælde, hvor personoplysningerne tjener et sagligt og legitimt formål.

   

 • Dine rettigheder som registreret
 •  

  Den registrerede har visse rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, når Stolegruppen ApS indsamler, behandler og opbevarer vedkommendes personoplysninger. Disse rettigheder er oplistet straks nedenfor.

  8.1. Ret til indsigt

  I medfør af indsigtsretten er den registrerede altid berettiget til at anmode om visse oplysninger, herunder hvilke personoplysninger Stolegruppen ApS opbevarer om den registrerede, formålet med selve registreringen, indsigt i eventuel videregivelse af oplysninger til tredjeparter og samarbejdspartnere, opbevaringens varighed og oplysning om hvorledes Stolegruppen ApS har indsamlet oplysningerne.

  Hvis der ønskes indsigt i oplysninger, bedes den registrerede rette anmodning herom til Stolegruppen ApS. Anmodningen behøver ikke at indeholde en begrundelse.

  8.2. Ret til indsigelse

  En registreret person har til enhver tid ret til at gøre indsigelse over for Stolegruppen ApS’ behandling af vedkommendes personoplysninger, hvad enten indsigelsen vedrører indsamling, behandling eller opbevaring af oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan indsigelse, vil Stolegruppen oftest foretage en vurdering i den registreredes interesse. 

  8.3. Ret til sletning

  Som registreret har man ret til fuldstændig sletning af opbevarede personoplysninger. Man har endvidere ret til berigtigelse af opbevarede personoplysninger. 

  Krav om sletning eller berigtigelse af personoplysninger skal rettes til Stolegruppen ApS via. kontaktformularen på www.stolegruppen.dk eller via. mail til stolegruppen@gmail.com

  Visse undtagelser i forhold til retten til sletning eller berigtigelse kan forekomme, hvis Stolegruppen ApS har et andet retsgrundlag for fortsat at behandle de omhandlede personoplysninger helt eller delvist.

  8.4. Tilbagekald af samtykke

  Som registreret kan man give samtykke til behandling af personoplysninger. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved at tage kontakt til Stolegruppen ApS via. kontaktformularen på www.stolegruppen.dk eller via. mail til stolegruppen@gmail.com. Alle henvendelser herom behandles hurtigst muligt, hvorefter Stolegruppen ApS vil ophøre med behandling af de omhandlede personoplysninger.

  8.5. Klage til Datatilsynet

  Som registreret har man ret til at klage til Datatilsynet over Stolegruppen ApS’ behandling af ens personoplysninger.

  Klage herom kan indgives til e-mail: dt@datatilsynet.dk eller via klageformularen på følgende link: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/.

   

 • Sikkerhedsforanstaltninger
 •  

  Stolegruppen ApS sikrer fornøden datasikkerhed for så vidt angår indsamling, opbevaring og videregivelse af personoplysninger. Der er foretaget flere tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som har til sigte at værne mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres, forringes, misbruges, behandles uforsvarligt eller håndteres i strid med databeskyttelseslovgivningen.

  Stolegruppen ApS’ medarbejdere er ligeledes instrueret i, hvorledes personoplysninger behandles forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  ×
  ×

  View full product info

  Sale

  Unavailable

  Sold Out